Bài tuyên truyền về sản xuất vụ Đông

Đăng lúc: 06/09/2022 (GMT+7)
100%

Xã Thiệu Công tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất gieo trồng cây vụ Đông, tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2022 và tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng.

Công tác sản xuất vụ đông, trong những năm gần đây luôn gặp khó khăn, tác động như thời tiết không thuận lợi, thời vụ gieo trồng ngắn, giá cả của sản phẩm nông sản ở mức thấp, giá cả vật tư đầu vào sản xuất cao, lao động thời vụ thiếu, đã làm ảnh hưởng đến tư tưởng của người dân, về sản xuất gieo trồng cây màu vụ đông. Đảng ủy UBND xã Thiệu Công vẫn xác định đưa cây vụ đông trở thành vụ sản xuất chính trong năm góp phần hoàn thành chỉ tiêu lương thực cả năm. Đẩy mạnh chăn nuôi phát triển kinh tế, thực hiện xóa đói giảm nghèo.

Sáng hôm nay 31.8.2022 UBND xã đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng chuẩn bị cho nhân dân thu hoạch vụ mùa. Xây dựng phương án kế hoạch sx vụ đông năm 2022 và tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2022. phấn đấu toàn xã gieo trồng cây vụ đông 106 ha trong đó cây ngô là 40ha cây ngô ngọt là 20ha ngô thương phẩm lấy hạt là 25 ha đậu tương là 15ha cây khoai tây 2ha cây ớt là 15ha khoai lang 18ha và rau màu các loại 10ha trở lên. UBND xã thành lập ban chỉ đạo sản xuất vụ đông, phân công cán bộ phụ trách các thôn để động viên đôn đốc nhân dân thu hoạch nhanh gọn trà mùa sớm trên chân đất 2 lúa và gieo trồng cây vụ đông đảm bảo đủ chỉ tiêu. UBND xã chỉ đạo HTX NN cung ứng đủ giống ngô, đậu tương đảm bảo chất lượng, đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất vụ đông của bà con nhân dân, Đài t.t tăng cường thời lượng tuyên truyền phương án kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2022. MTTQ các đoàn thể tăng cường xuống cơ sở đến từng gia đình có giải pháp cụ thể động viên đoàn viên hội viên và nhân dân tích cực sản xuất vụ đông. Các thôn phát động phong trào thi đua ra quân sản xuất vụ đông. Giao chỉ tiêu cho đảng viên, đoàn viên và hội viên.

Bên cạnh công tác sản xuất vụ đông năm 2022, UBND xã cũng đã có kế hoạch tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 2 năm 2022 và tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh năm 2022. UBND xã đã thành lập ban chỉ đạo tiêm phòng đợt 2 năm 2022. Đề nghị bà con và nhân dân thực hiện tốt pháp lệnh về tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm năm 2022. đạt kết quả cao.

Lê Thị phượng( đài TT T. Công)

Bài tuyên truyền về sản xuất vụ Đông

Đăng lúc: 06/09/2022 (GMT+7)
100%

Xã Thiệu Công tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất gieo trồng cây vụ Đông, tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2022 và tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng.

Công tác sản xuất vụ đông, trong những năm gần đây luôn gặp khó khăn, tác động như thời tiết không thuận lợi, thời vụ gieo trồng ngắn, giá cả của sản phẩm nông sản ở mức thấp, giá cả vật tư đầu vào sản xuất cao, lao động thời vụ thiếu, đã làm ảnh hưởng đến tư tưởng của người dân, về sản xuất gieo trồng cây màu vụ đông. Đảng ủy UBND xã Thiệu Công vẫn xác định đưa cây vụ đông trở thành vụ sản xuất chính trong năm góp phần hoàn thành chỉ tiêu lương thực cả năm. Đẩy mạnh chăn nuôi phát triển kinh tế, thực hiện xóa đói giảm nghèo.

Sáng hôm nay 31.8.2022 UBND xã đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng chuẩn bị cho nhân dân thu hoạch vụ mùa. Xây dựng phương án kế hoạch sx vụ đông năm 2022 và tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2022. phấn đấu toàn xã gieo trồng cây vụ đông 106 ha trong đó cây ngô là 40ha cây ngô ngọt là 20ha ngô thương phẩm lấy hạt là 25 ha đậu tương là 15ha cây khoai tây 2ha cây ớt là 15ha khoai lang 18ha và rau màu các loại 10ha trở lên. UBND xã thành lập ban chỉ đạo sản xuất vụ đông, phân công cán bộ phụ trách các thôn để động viên đôn đốc nhân dân thu hoạch nhanh gọn trà mùa sớm trên chân đất 2 lúa và gieo trồng cây vụ đông đảm bảo đủ chỉ tiêu. UBND xã chỉ đạo HTX NN cung ứng đủ giống ngô, đậu tương đảm bảo chất lượng, đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất vụ đông của bà con nhân dân, Đài t.t tăng cường thời lượng tuyên truyền phương án kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2022. MTTQ các đoàn thể tăng cường xuống cơ sở đến từng gia đình có giải pháp cụ thể động viên đoàn viên hội viên và nhân dân tích cực sản xuất vụ đông. Các thôn phát động phong trào thi đua ra quân sản xuất vụ đông. Giao chỉ tiêu cho đảng viên, đoàn viên và hội viên.

Bên cạnh công tác sản xuất vụ đông năm 2022, UBND xã cũng đã có kế hoạch tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 2 năm 2022 và tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh năm 2022. UBND xã đã thành lập ban chỉ đạo tiêm phòng đợt 2 năm 2022. Đề nghị bà con và nhân dân thực hiện tốt pháp lệnh về tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm năm 2022. đạt kết quả cao.

Lê Thị phượng( đài TT T. Công)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT