BÀI TUYÊN TRUYỀN Giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Đăng lúc: 06/12/2021 (GMT+7)
100%

Bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố chủ yếu xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện vệ sinh và an toàn sinh học không tốt. Các hộ chăn nuôi sử dụng thức ăn thừa lấy từ nhà hàng, quán ăn và bố trí chuồng trại gần khu sơ chế thực phẩm của gia đình... Vi rút bệnh Dịch tả lợn châu Phi có khả năng tồn tại lâu trong lợn bệnh, các sản phẩm lợn bệnh, trong môi trường, dụng cụ chăn nuôi. Trong khi đó, việc chăn nuôi nhỏ lẻ, mật độ cao, đan xen trong khu dân cư và các hộ chăn nuôi này khó hoặc không thường xuyên thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh phòng bệnh.
Vi rút bệnh Dịch tả lợn châu Phi có thể lây lan từ nơi có bệnh dịch sang nơi khác... Thời tiết biến đổi bất lợi, mưa ẩm kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển, lây lan; trong khi hiện nay chưa có vắc xin và thuốc điều trị được bệnh Dịch tả lợn châu Phi…
Bất cập trong hoạt động phòng, chống bệnh dịch hiện nay tại các địa phương cũng đang tạo ra nguy cơ lây lan. Lực lượng tham gia hoạt động xử lý tiêu hủy lợn (kể cả cán bộ thú y) chưa được trang bị đầy đủ bảo hộ và chưa thực hiện đầy đủ quy trình khử trùng phương tiện, dụng cụ khi ra, vào nơi có bệnh dịch. Một số chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại vùng có bệnh dịch chưa thực hiện kiểm soát chặt chẽ được người, phương tiện vận chuyển.
Nhiều địa phương chưa quản lý được hoạt động của những thương lái đi thu gom lợn, trong đó có lợn ốm, chết và đặc biệt là các hộ giết mổ nhỏ lẻ chưa có hệ thống xử lý nước, chất thải khi thải ra môi trường. Tại một số địa phương vẫn còn tình trạng ứ đọng rác thải, gây ô nhiễm môi trường, tạo ra nguy cơ lây lan bệnh dịch…
z2996070649629_1e90d92a0794c7cf9eede885d79bd858.jpg
Lớp tập huấn về ATTP, các mối nguy về an toàn thực phẩm
Nếu không kiểm soát kịp thời, bệnh Dịch tả lợn châu Phi sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế, tâm lý đời sống xã hội, các địa phương cần vào cuộc quyết liệt trên cơ sở nhận thức đúng đắn, đầy đủ những nguy cơ. Giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là tập trung tuyên truyền để các hộ chăn nuôi, nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ biết, chủ động phòng, chống trên cơ sở thực hiện có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học; phổ biến rộng rãi các biểu hiện về bệnh dịch để người dân biết.
Xin trân trọng cảm ơn
CÁN BỘ PHỤ TRÁCHHoàng Thị Hồng

BÀI TUYÊN TRUYỀN Giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Đăng lúc: 06/12/2021 (GMT+7)
100%

Bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố chủ yếu xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện vệ sinh và an toàn sinh học không tốt. Các hộ chăn nuôi sử dụng thức ăn thừa lấy từ nhà hàng, quán ăn và bố trí chuồng trại gần khu sơ chế thực phẩm của gia đình... Vi rút bệnh Dịch tả lợn châu Phi có khả năng tồn tại lâu trong lợn bệnh, các sản phẩm lợn bệnh, trong môi trường, dụng cụ chăn nuôi. Trong khi đó, việc chăn nuôi nhỏ lẻ, mật độ cao, đan xen trong khu dân cư và các hộ chăn nuôi này khó hoặc không thường xuyên thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh phòng bệnh.
Vi rút bệnh Dịch tả lợn châu Phi có thể lây lan từ nơi có bệnh dịch sang nơi khác... Thời tiết biến đổi bất lợi, mưa ẩm kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển, lây lan; trong khi hiện nay chưa có vắc xin và thuốc điều trị được bệnh Dịch tả lợn châu Phi…
Bất cập trong hoạt động phòng, chống bệnh dịch hiện nay tại các địa phương cũng đang tạo ra nguy cơ lây lan. Lực lượng tham gia hoạt động xử lý tiêu hủy lợn (kể cả cán bộ thú y) chưa được trang bị đầy đủ bảo hộ và chưa thực hiện đầy đủ quy trình khử trùng phương tiện, dụng cụ khi ra, vào nơi có bệnh dịch. Một số chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại vùng có bệnh dịch chưa thực hiện kiểm soát chặt chẽ được người, phương tiện vận chuyển.
Nhiều địa phương chưa quản lý được hoạt động của những thương lái đi thu gom lợn, trong đó có lợn ốm, chết và đặc biệt là các hộ giết mổ nhỏ lẻ chưa có hệ thống xử lý nước, chất thải khi thải ra môi trường. Tại một số địa phương vẫn còn tình trạng ứ đọng rác thải, gây ô nhiễm môi trường, tạo ra nguy cơ lây lan bệnh dịch…
z2996070649629_1e90d92a0794c7cf9eede885d79bd858.jpg
Lớp tập huấn về ATTP, các mối nguy về an toàn thực phẩm
Nếu không kiểm soát kịp thời, bệnh Dịch tả lợn châu Phi sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế, tâm lý đời sống xã hội, các địa phương cần vào cuộc quyết liệt trên cơ sở nhận thức đúng đắn, đầy đủ những nguy cơ. Giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là tập trung tuyên truyền để các hộ chăn nuôi, nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ biết, chủ động phòng, chống trên cơ sở thực hiện có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học; phổ biến rộng rãi các biểu hiện về bệnh dịch để người dân biết.
Xin trân trọng cảm ơn
CÁN BỘ PHỤ TRÁCHHoàng Thị Hồng
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT