BÀI TUYÊN TRUYỀN Chi hội Phụ nữ tự quản về Vệ sinh an toàn thực phẩm

Đăng lúc: 06/12/2021 (GMT+7)
100%

Hội LHPN xã Thiệu Công đã tổ chức ra mắt các chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường. Qua buổi ra mắt đã nhận được sự hưởng ứng của chị em hội viên từ ccá chi hội, qua đó nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân.
Trong đó, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên ký cam kết, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ngay từ nguyên liệu đầu vào đến quy trình chế biến và sử dụng các chất phụ gia; đồng thời tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, phát động phong trào tự quản hè, đường phố tới 100% số hộ kinh doanh ẩm thực.
Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, Hội LHPN xã đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm giúp hội viên hiểu rõ những ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã chú trọng vận động hội viên bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua các mô hình và việc làm thiết thực như: “Quầy bán thức ăn chín bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm”; “Tổ phụ nữ chế biến món ăn phục vụ các sự kiện”, “Tổ trồng rau an toàn”, “Sản xuất lúa chất lượng cao”, Ngoài ra, các cấp hội còn chủ động tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm. Qua giám sát, tổ chức hội đã phát hiện những vấn đề tồn tại, kiến nghị khắc phục và xử lý các trường hợp vi phạm.
z2996070581703_a7fa240a161adabe447ef2110ae9e557.jpg
Qua đánh giá hằng năm của các đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cho thấy, 90% các mô hình đã đăng ký thực hiện có hiệu quả. Hội Liên hiệp phụ nữ xã sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về tầm quan trọng của an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đó chuyển đổi hành vi, phát huy vai trò của phụ nữ và gia đình trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn, góp phần bảo đảm sức khỏe của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội...".
Xin trân trọng cảm ơn!
CÁN BỘ PHỤ TRÁCHHoàng Thị Hồng

BÀI TUYÊN TRUYỀN Chi hội Phụ nữ tự quản về Vệ sinh an toàn thực phẩm

Đăng lúc: 06/12/2021 (GMT+7)
100%

Hội LHPN xã Thiệu Công đã tổ chức ra mắt các chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường. Qua buổi ra mắt đã nhận được sự hưởng ứng của chị em hội viên từ ccá chi hội, qua đó nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân.
Trong đó, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên ký cam kết, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ngay từ nguyên liệu đầu vào đến quy trình chế biến và sử dụng các chất phụ gia; đồng thời tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, phát động phong trào tự quản hè, đường phố tới 100% số hộ kinh doanh ẩm thực.
Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, Hội LHPN xã đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm giúp hội viên hiểu rõ những ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã chú trọng vận động hội viên bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua các mô hình và việc làm thiết thực như: “Quầy bán thức ăn chín bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm”; “Tổ phụ nữ chế biến món ăn phục vụ các sự kiện”, “Tổ trồng rau an toàn”, “Sản xuất lúa chất lượng cao”, Ngoài ra, các cấp hội còn chủ động tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm. Qua giám sát, tổ chức hội đã phát hiện những vấn đề tồn tại, kiến nghị khắc phục và xử lý các trường hợp vi phạm.
z2996070581703_a7fa240a161adabe447ef2110ae9e557.jpg
Qua đánh giá hằng năm của các đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cho thấy, 90% các mô hình đã đăng ký thực hiện có hiệu quả. Hội Liên hiệp phụ nữ xã sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về tầm quan trọng của an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đó chuyển đổi hành vi, phát huy vai trò của phụ nữ và gia đình trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn, góp phần bảo đảm sức khỏe của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội...".
Xin trân trọng cảm ơn!
CÁN BỘ PHỤ TRÁCHHoàng Thị Hồng
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT