Phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng và tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Đan Quế cho học sinh nghèo vượt khó của các trường học trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 22/10/2019 (GMT+7)
100%

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT