XÃ THIỆU CÔNG TỔ CHỨC “NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ” NĂM 2022

Đăng lúc: 24/08/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 17/8/2022, xã Thiệu Công đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 tại nhà văn hóa thôn Minh Thượng. Tới dự, có đại diện lãnh đạo huyện;đồng chí Nguyễn Ngọc Tình, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Đồng chí Phạm Mạnh Toàn – CT UBND x㠖 Trưởng BCĐ ANTT xã cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã; Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể; công chức chuyên môn; Bí thư, trưởng thôn5 đơn vị cùng đông đảo Nhân dân và cán bộ thôn Minh Thượng.

Các tiết mục văn nghệ của chi hội người cao tuổi và chi Hội Phụ nữ tại ngày hội

Ông: Phạm Mạnh Toàn- Chủ tịch Ủy ban nhân dân x㠖 Trưởng BCĐ ANTT xã khai mạc hội nghị

Tại ngày hội, trưởng thôn Minh Thượng đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đánh giá kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, những năm qua thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thôn đã triển khai, quán triệt, phát động và đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển mạnh trên địa bàn với nhiều mô hình, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân về tầm quan trọng của phong trào.

Việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được triển khai rộng khắp, sáng tạo, phát huy hiệu quả cao trên địa bàn thôn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thôn phát triển.

Cũng tại hội nghị, 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng quà.

Đồng chí Dương Đình Mạnh – Đội trưởng đội an ninh Công an huyện Thiệu Hoá trao thưởng cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong bảo vệ ANTQ

Nhân dịp này Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân thôn Minh Thượng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Mạnh Toàn – CT UBND xã-Trưởng BCĐ ANTT xã trao giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cuối cùng, đồng chí trưởng thôn Minh Thượng lê tiếp thu ý kiến và bế mạc.

XÃ THIỆU CÔNG TỔ CHỨC “NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ” NĂM 2022

Đăng lúc: 24/08/2022 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 17/8/2022, xã Thiệu Công đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 tại nhà văn hóa thôn Minh Thượng. Tới dự, có đại diện lãnh đạo huyện;đồng chí Nguyễn Ngọc Tình, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Đồng chí Phạm Mạnh Toàn – CT UBND x㠖 Trưởng BCĐ ANTT xã cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã; Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể; công chức chuyên môn; Bí thư, trưởng thôn5 đơn vị cùng đông đảo Nhân dân và cán bộ thôn Minh Thượng.

Các tiết mục văn nghệ của chi hội người cao tuổi và chi Hội Phụ nữ tại ngày hội

Ông: Phạm Mạnh Toàn- Chủ tịch Ủy ban nhân dân x㠖 Trưởng BCĐ ANTT xã khai mạc hội nghị

Tại ngày hội, trưởng thôn Minh Thượng đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đánh giá kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, những năm qua thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thôn đã triển khai, quán triệt, phát động và đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển mạnh trên địa bàn với nhiều mô hình, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân về tầm quan trọng của phong trào.

Việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được triển khai rộng khắp, sáng tạo, phát huy hiệu quả cao trên địa bàn thôn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thôn phát triển.

Cũng tại hội nghị, 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng quà.

Đồng chí Dương Đình Mạnh – Đội trưởng đội an ninh Công an huyện Thiệu Hoá trao thưởng cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong bảo vệ ANTQ

Nhân dịp này Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân thôn Minh Thượng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Mạnh Toàn – CT UBND xã-Trưởng BCĐ ANTT xã trao giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cuối cùng, đồng chí trưởng thôn Minh Thượng lê tiếp thu ý kiến và bế mạc.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT