Thanh niên Thiệu Công hăng hái tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Đăng lúc: 24/10/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện luật nghĩa vụ Quân sự và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ năm 2023. Sáng ngày 22/10/2022 HĐNV Quân sự xã Thiệu Công đã phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự năm 2023.

Qua rà soát số thanh niên trong độ tuồi sẵn sàng nhập ngũ. HĐNV Quân sự xã đã mời gọi 63 thang niên trong xã khám tuyển lần này. Trong sáng ngày 22/10/2022 đã có 61 thanh niên có mặt để khám sở tuyển, còn vắng 2 thanh niên xã đang tiếp tục động viên gia đình thông tin cho các thanh niên về để khám sơ tuyển nghĩa vụ QS xã phấn đấu có 100% số thanh niên về để khám NVQS và tiếp tục khám tại huyện, sẵn sàng lên đường nhập ngũ nếu trúng tuyển NVQS.

Một số hình ảnh thanh niên khám sơ tuyển.


Thanh niên Thiệu Công hăng hái tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Đăng lúc: 24/10/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện luật nghĩa vụ Quân sự và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ năm 2023. Sáng ngày 22/10/2022 HĐNV Quân sự xã Thiệu Công đã phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự năm 2023.

Qua rà soát số thanh niên trong độ tuồi sẵn sàng nhập ngũ. HĐNV Quân sự xã đã mời gọi 63 thang niên trong xã khám tuyển lần này. Trong sáng ngày 22/10/2022 đã có 61 thanh niên có mặt để khám sở tuyển, còn vắng 2 thanh niên xã đang tiếp tục động viên gia đình thông tin cho các thanh niên về để khám sơ tuyển nghĩa vụ QS xã phấn đấu có 100% số thanh niên về để khám NVQS và tiếp tục khám tại huyện, sẵn sàng lên đường nhập ngũ nếu trúng tuyển NVQS.

Một số hình ảnh thanh niên khám sơ tuyển.


CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT