Công an huyện Thiệu Hoá phối hợp với UBND xã tổ chức buổi tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật

Đăng lúc: 04/11/2022 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 31/10/2022 Công an huyện Thiệu Hoá đã phối hợp cùng Uỷ ban nhân dân xã Thiệu Công, hệ thống Head Honda Thiệu Yên tổ chức chương trình: "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh mạng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn".

Đại diện Công an huyện và Công ty Honda Thiệu Yên tuyên truyền:

Description: D:\cong viec\tin bai dang cong tt dien tu\HINH ANH\CA7.jpg

Description: D:\cong viec\tin bai dang cong tt dien tu\HINH ANH\CA8.jpg

Description: D:\cong viec\tin bai dang cong tt dien tu\HINH ANH\CA12.jpg

Description: D:\cong viec\tin bai dang cong tt dien tu\HINH ANH\CA13.jpg

Description: D:\cong viec\tin bai dang cong tt dien tu\HINH ANH\CA14.jpg

Tại buổi tuyên truyền Công ty May 10 Thiệu Đô có các phần quà tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Description: D:\cong viec\tin bai dang cong tt dien tu\HINH ANH\CA10.jpg

Đại diện Công an huyện, Công ty May 10 Thiệu Đô và Lãnh đạo địa phương tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Công ty Honda Thiệu Yên có các phần quà tặng cho các thôn.

Description: D:\cong viec\tin bai dang cong tt dien tu\HINH ANH\CA9.jpg

Đại diện Công an huyện, Công ty Honda Thiệu Yên và Lãnh đạo địa phương

tặng quà cho các thôn.

Sau đây là một số hình ảnh Lái xe an toàn:

Công an huyện Thiệu Hoá phối hợp với UBND xã tổ chức buổi tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật

Đăng lúc: 04/11/2022 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 31/10/2022 Công an huyện Thiệu Hoá đã phối hợp cùng Uỷ ban nhân dân xã Thiệu Công, hệ thống Head Honda Thiệu Yên tổ chức chương trình: "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh mạng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn".

Đại diện Công an huyện và Công ty Honda Thiệu Yên tuyên truyền:

Description: D:\cong viec\tin bai dang cong tt dien tu\HINH ANH\CA7.jpg

Description: D:\cong viec\tin bai dang cong tt dien tu\HINH ANH\CA8.jpg

Description: D:\cong viec\tin bai dang cong tt dien tu\HINH ANH\CA12.jpg

Description: D:\cong viec\tin bai dang cong tt dien tu\HINH ANH\CA13.jpg

Description: D:\cong viec\tin bai dang cong tt dien tu\HINH ANH\CA14.jpg

Tại buổi tuyên truyền Công ty May 10 Thiệu Đô có các phần quà tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Description: D:\cong viec\tin bai dang cong tt dien tu\HINH ANH\CA10.jpg

Đại diện Công an huyện, Công ty May 10 Thiệu Đô và Lãnh đạo địa phương tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Công ty Honda Thiệu Yên có các phần quà tặng cho các thôn.

Description: D:\cong viec\tin bai dang cong tt dien tu\HINH ANH\CA9.jpg

Đại diện Công an huyện, Công ty Honda Thiệu Yên và Lãnh đạo địa phương

tặng quà cho các thôn.

Sau đây là một số hình ảnh Lái xe an toàn:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT